Vyšetření zraku

V Očním Studiu Aleše Žejdla již více než 17 let nabízíme optometrické vyšetření zraku na nejvyšší úrovni. Tradice naší práce si zakládá především na vysoké odbornosti očních optiků a optometristů, nejmodernějších vyšetřovacích metodách a postupech a špičkovém přístrojovém vybavení. Díky těmto aspektům jsme schopni všem našim klientům garantovat perfektní výsledky korekce zraku bez jakýchkoliv kompromisů. Velmi důležitou součástí naší práce je pak návrh konkrétní korekční pomůcky (brýle, kontaktní čočky, nebo kombinace obojího), která co nejlépe splní individuální požadavky každého klienta.


Objednat se online na 3D vyšetření


Korekce refrakčních vad - to u nás není pouze měření dioptrií. Každou refrakční vadu jsme schopni změřit s vysokou přesností na 0,12 dioptrií. Navíc, díky použití převratné metody 3D korekce zraku jsme se maximálně přiblížili stanovení dioptrické korekce za přirozených podmínek. Pro každého nositele brýlí je kromě perfektní zrakové ostrosti velmi důležité i zrakové pohodlí. Proto se již mnoho let zabýváme vyšetřením binokulárních zrakových funkcí. Jde o jediný způsob, jak dosáhnout optimálního výkonu okohybných svalů a vyřešit často nespecifické obtíže, jako pálení a únavu očí, bolesti hlavy, dvojité vidění atp. Jde o velmi náročné vyšetřovací postupy, což vyžaduje neustálé vzdělávání našich optometristů, kteří se pravidelně účastní odborných akcí jako posluchači i jako školitelé.

zkušební obruba k subjektivnímu vyšetření zraku

 Zrak je dobré zkontrolovat alespoň jednou za rok.

Nová metoda 3D vyšetření zraku

Nové zobrazovací technologie, jako jsou 3D televize, probudily zájem o jejich využití i při klasické korekci zraku. Naše optika jako první na Moravě toto 3D měření zraku zavedla.
Měření probíhá při současně otevřených obou očích, což více odpovídá reálné situaci, kdy oči neustále spolupracují. Díky tomu je výsledná korekce zraku přesnější, návyk na korekci je rychlejší a brýle pohodlnější. Více informací o této převratné metodě si můžete přečíst zde. Přijďte k nám vyzkoušet nové 3D zážitkové měření zraku, provádíme ho na všechn našich provozovnách.

Na 3D vyšetření zraku se objednejte předem buď telefonicky, osobně, nebo online rezervací.

3D vyšetření zraku     3D vyšetření zraku je nejmodernější metoda vyšetřování očí, která využívá promítání znaků na barevné pozadí.

vyšetření očí na štěrbinové lampě je součástí vyšetření zraku

Kontrola očí na štěrbinové lampě je důležitou součástí vyšetření zraku.

Pravidelné prohlídky zraku doporučujeme absolvovat alespoň jednou za rok.

Oční Studio Aleš Žejdl patří na trhu oční optiky k naprostým lídrům v oblasti prodeje tzv. progresivních brýlových čoček. Díky mnoholeté praxi s těmito produkty a úzké spolupráci s největšími světovými výrobci jsme nasbírali velké množství zkušeností, a proto nyní můžeme toto naše know-how nabídnout svým klientům v podobě pečlivě vybraných a zhotovených brýlí. Přes veškerou snahu našich odborníků a jejich kvalitně odvedenou práci se v ojedinělých případech setkáváme s negativní reakcí nositelů multifokálních brýlových čoček. V naprosté většině těchto případů se jedná o odmítavou reakci zrakových a vestibulárních mozkových center na neobvyklý zrakový podnět. Přestože se snažíme tyto klienty předem selektovat a nabídnout jim alternativní řešení, nemusí být tato snaha vždy stoprocentně úspěšná. V těchto ojedinělých případech mají naši klienti exkluzivní možnost využít záruku spokojeného vidění a získat tak brýle, které budou skutečně vyhovovat jeho nárokům. Většině negativním vlivům brýlové optiky se nažíme čelit nabídkou individuálních brýlových čoček. Jedná se o revoluční a vysoce specializovanou kategorii produktů, které zohledňují individuální návyky každého nositele brýlí a díky tomu umí nabídnout maximální zrakovou ostrost v každém směru pohledu. Pro maximální využití potenciálu těchto brýlových čoček aktuálně využíváme v Očním Studiu nejmodernější přístroj ImpresionIST 3.

Naše optiky jsou registrovány jako nestátní zdravotnická zařízení a splňují přísné zdravotnické normy, které stanovují personální i věcné vybavení.